czstrecha, stresna krytina en de

CAD detaily

CAD detaily – ke stažení

Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná, řez A-A
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná, řez B-B
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - sokl
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - kout
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - roh
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - nadpraží
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - parapet
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - ostění
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - atika

Nepochůzí zateplená plochá střecha - trapézový plech,
Pochozí zateplená plochá střecha - trapézový plech - dlažba
Pojezdná zateplená plochá střecha - trapézový plech - asfalt-beton
Pojezdná zateplená plochá střecha - trapézový plech - dlažba
Nepochůzí zateplená plochá střecha - trapézový plech - spád
Zatravněná zateplená plochá střecha - trapézový plech
Skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Skladba neodvětrávané zateplené bedněnné střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba nezateplené střechy, plechová střešní krytina
Skladba odvětrávané zateplené střechy - u svislé stěny, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - skladba

Provedení u hřebene neodvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení u hřebene odvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení u hřebene neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení u hřebene odvětrávaná zateplené střecha - plechová střešní krytina
Provedení u hřebene - neodvětrávaná zateplenéstřecha střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - hřeben, plechová střešní krytina
Mansarda - provedení odvětrávané zateplené střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - hřeben

Pultová střecha - skladba nezateplené střechy - zakončení pultové hrany, plechová střešní krytina
Pultová střecha - zateplená neodvětrávaná střecha - zakončení pultové hrany, plechová střešní krytina
Provedení u okapu - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Provedení u okapu - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Provedení u okapu - skladba neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení zateplené střechy u okapu - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - u okapu, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - nároží - s okapem
Zateplená neodvětrávaná střecha - zaatikový žlab, plechová střešní krytina
Odvětrávaná zateplená střecha - apuštěný žlab, plechová střešní krytina
Provedení nároží - neodvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení nároží - odvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení nároží - neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení nároží - neodvětrávané zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - nároží, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - nároží
Provedení u štítu - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Provedení u štítu - skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Provedení u štítu - skladba zateplené neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení u štítu - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - u štítu, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u štítu
Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u atiky
Střešní plášť z trapézového plechu - u svislé stěny
Střešní plášť z trapézového plechu - u svislé stěny - boční

Úžlabí - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba neodvětrávané bedněné zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba odvětrávané bedněné zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba odvětrávané zateplené střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - úžlabí, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí
Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí - změna sklonu

Střešní okno - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Střešní okno - skladba odvětrávané zateplené střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Střešní okno - skladba zateplené neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Střešní okno - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B

Skladba zateplené střechy - sněholam
Skladba zateplené střechy - nášlapná taška
Skladba zateplené střechy - antenní prostupy
Skladba zateplené střechy - odvětrání

U komínu - skladba neodvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
U komínu - skladba odvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
U komínu - skladba neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
U komínu - skladba střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B
U komína - skladba zateplené neodvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez A-A
U komína - skladba zateplené odvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez A-A
U komína - skladba zateplené neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina
U komína - skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
U komína - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
U komína - skladba nezateplené střechy, plechová střešní krytina
U komína - skladba nezateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Vikýř - podélný - zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina
Vikýř - příčný - zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina