czstrecha, stresna krytina en de

Záruční podmínky

Registrace záručních listů – zde vyplňte


Stavebník
 
 
 
Vyplnění e-mailové adresy je nezbytné v případě, že požadujete
zpětné potvrzení registrace.
Stavba
 
 
 
Realizační firma
 
 
 
Zakázka
 
Ochrana osobních údajů
Společnost SATJAM, s.r.o. zahájila od 1. 1. 2010 evidenci realizovaných střech, a to za účelem zvyšování kvality výrobků a služeb. Ve vlastním zájmu odešlete úplně a pravdivě vyplněný registrační kupon na adresu společnosti, nebo proveďte registraci Vaší nové střechy na této webové stránce a tím splníte podmínky pro využití benefitu Satjam Záruka Plus. Využití benefitu Satjam Záruka Plus je podmíněno řádnou registrací. Osobní údaje uvedené v registračním formuláři jsou poskytovány společnosti SATJAM s.r.o., jakožto správci osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a to výlučně pro účely plnění povinností spojených s poskytnutím benefitu Satjam Záruka Plus. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a/nebo automatizovaně pomocí informačních technologií. Osobní údaje budou zničeny bez zbytečného odkladu poté, co zaniknou povinnosti společnosti SATJAM, s.r.o. plynoucí z benefitu Satjam Záruka Plus. K předmětnému zpracování není potřebný souhlas subjektu údajů. Zpracování je prováděno bez souhlasu na základě § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů registrací potvrzuje, že byl s výše uvedeným účelem zpracování seznámen a s tímto způsobem zpracování souhlasí. Subjekt údajů má právo na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o něm zpracovávány a přístup k osobním údajům. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.
 


Zakázky se do našeho systému nahrávají 1x týdně, a to vždy první pondělí po fakturaci dané zakázky. Prosíme Vás, aby jste registrace střech prováděli se zpožděním tak, aby Vaše zakázka byla už aktivní a registrace Vaší střechy proběhla bez problémů.

Děkujeme.


Záruka na hliníkové výrobky - kompletní znění záručního listu je k dispozici na stažení níže.

Platná od 1. 1. 2018Záruka na ocelové výrobky - kompletní znění záručního listu je k dispozici na stažení níže.

Platná od 1. 1. 2019>>> Stáhnout kompletní záruční list na hliníkové výrobky

>>> Stáhnout kompletní záruční list pro ocelové výrobky

>>> Stáhnout záruční podmínky na střešní okna Aura

>>> Stáhnout všeobecné obchodní podmínky

V případě existence smluvního vztahu mezi společnosti SATJAM, s.r.o. a spotřebitelem je subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce. Internetové stránky České obchodní inspekce jsou následující: http://www.coi.cz