x

Získali jsme ocenění Excelentní kvalita

certifikát Excelentní kvalita.PNG
15.06.2023

Další doložení výborných vlastností krytin SATJAM.

Společnost SATJAM, s.r.o., staví na kvalitě, kterou oslovuje zákazníky. Nejde přitom o kvalitu pouze deklarovanou, ale potvrzují ji mnohé certifikáty a ocenění. Dne 1. června 2023 k nim přibyl další, a to Certifikát integrované reference, udělený Rating Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství (RABF). V kategorii Výrobci a dodavatelé stavebních výrobků, technologií a služeb získala společnost SATJAM od ratingové agentury hodnocení „EXCELENTNÍ KVALITA“. Certifikát RABF je bodovým vyjádřením kvality účastníků, kterých v posuzovaném období 2018 až 2022 bylo celkem 97. Certifikace vychází z mnohaletého sledování a z databází hodnocení, získaných ze soutěží a přehlídek, využívajících nezávislé poroty a hodnotitelské postupy. V případě kategorie Výrobci a dodavatelé se konkrétně jedná o akce Známka kvality: Výrobek-technologie pro stavebnictví a architekturu Grand Prix For Arch, Grand Prix Mobitex, Zlaté medaile SVB, Nejlepší výrobce stavebnin a Známka Ověřeno pro stavbu. Díky nestrannosti hodnocení je udělený certifikát objektivizovanou referencí firmy SATJAM do výběrových řízení.
Nastavení cookies