x

Konstrukční profily Z, C a Sigma

Moderní ocelové konstrukce pro lehké ocelové haly bývají mnohdy tvořeny jednoduchými profily ve tvaru Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+).

Které se vyrábějí z ocelového pozinkovaného plechu válcovaného za studena. Jejich tuhost a trvanlivost zaručují široké možnosti použití v nosných ocelových konstrukcích, jak primárních, tak sekundárních. Jsou doplněním nabídky k systému produktů dodávaných pro zastřešení a opláštění lehkých staveb, většinou průmyslových, obchodních a administrativních. Materiálem pro výrobu konstrukčních profi lů je pozinkovaná ocel (třídy S280 GD nebo S350 GD) s tloušťkou od 1,50 do 3,50 mm. Válcované profi ly podle použití a požadavků nevyžadují dodatečnou ochranu, i když je možné je následně opatřit povrchovou úpravou (nátěr, nástřik). Profily typu Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+) umožňují snadnou a rychlou výstavbu průmyslových nebo obchodních hal. Jejich spojování se provádí pomocí šroubů. Pro tento účel se v profi lech zhotovují otvory (viz. technická data):

  • ø 12; ø 14; ø 18; ø 22
  • ovál 25×14; 25×19

Podle typu použitého profilu se používají různé hodnoty rozteče technických a montážních otvorů uvedené v tabulce. Na obrázku 1 jsou znázorněny možnosti podélného děrování a rozměry jsou uvedeny v technických datech. Druhy a rozmístění otvorů v profilech typu Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+) jsou v podstatě libovolné, na obrazcích 2 uvádíme pouze příklady řešení. Děrování je možné ve všech rovinách profilu.

Druhy a rozmístění otvorů v profilech Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+)

Technická data rozmístění otvorů v profi lech Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+)

KONSTRUKČNÍ PROFIL Z

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu Z

Technická data rozmístění otvorů v profilech Z

KONSTRUKČNÍ PROFIL C

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu C

Technická data rozmístění otvorů v profilech C

KONSTRUKČNÍ PROFIL Σ

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu Σ

Technická data rozmístění otvorů v profilech Σ

KONSTRUKČNÍ PROFIL C+

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu C+

Technická data rozmístění otvorů v profilech C+

KONSTRUKČNÍ PROFIL Σ+

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu Σ+

Technická data rozmístění otvorů profilu Σ+

KONSTRUKČNÍ PROFIL U

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu U

Technická data rozmístění otvorů profilu U

Pomocný profil Ω

Tyto pomocné profi ly slouží jako ocelové latě pro střechy i fasády. Standardně je vyrábíme z pozinkovaného plechu nebo aluzinku, ale na požadavek zákazníka lze je vyrobit i z lakovaných plechů.

PŘEDNOSTI

  • vysoká tuhost a pevnost
  • trvanlivost a dlouhá životnost
  • malé zatížení konstrukce
  • ideální rovinnost roštu
  • pohodlná a snadná montáž

Pomocný profil Ω 50

Pomocný profil Ω 30

Pomocný profil Ω 20

Technická data pomocného profilu Ω

Nastavení cookies