czstrecha, stresna krytina en de

Kup střechu SATJAM a vyhraj peníze zpět!

Společnost SATJAM, s.r.o., vyhlašuje marketingovou soutěž o vrácení peněz
za nákup střešní krytiny SATJAM pro jednoho registrovaného výherce.
Všem soutěžícím přejeme hodně štěstí!

Soutěž byla ukončena.

Ochrana osobních údajů

Registrací do soutěže účastník uděluje pořadateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jména a příjmení, adresy, emailu a čísla mobilního telefonu, a to pro účely jeho účasti v soutěži (včetně prověření platnosti jeho účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže, ověření totožnosti účastníka a předání výhry v případě, že účastník bude vybrán jako výherce) a dále k užívání fotografie (fotografií) zaslané pořadateli. Tento souhlas účastníka je dobrovolný a je poskytován na dobu 10 let od poskytnutí souhlasu. Pořadatel je dále oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje a zaslanou fotografii (fotografie) pro obchodní a marketingové účely (rozumí se tím vystavení fotografie střechy na webech společnosti v sekci reference a také na internetových sítích Instagram, Facebook a Google+), včetně zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků (SMS, email) dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, to vše po dobu deseti let od jejich poskytnutí.

Pro případ, že se účastník stane výhercem v soutěži, účastník svou registrací do soutěže současně dává bezúplatný souhlas se zveřejněním jak svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, tak i fotografie (fotografií) zaslaných pořadateli, a to vše jak na webových stránkách pořadatele, tak i prostřednictvím internetových sítích Instagram, Facebook a Google; tento souhlas je udělen na dobu 10 let od skončení této soutěže.

Pořadatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů účastníků a získané osobní údaje zpracovává podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění podmínek této soutěže nebo provedení opatření správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Účelem zpracování vašich osobních údajů je řádný výkon práv a povinností pořadatele ve vztahu k jednotlivým účastníkům soutěže, jakož i následné kontaktování výherců za účelem předání cen. Získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Pořadatel je oprávněn k osobním údajům účastníka přiřazovat i další osobní údaje účastníka získané v souladu s platnými právními předpisy. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně kdykoli po jeho udělení. Účastník má dále právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva vyplývající z platných právních předpisů.