czstrecha, stresna krytina en de

Konstrukční profily Z, C a Sigma

SATJAM-profile-logo.gif
ZaC detail.jpg

Moderní ocelové konstrukce pro lehké ocelové haly bývají mnohdy tvořeny jednoduchými profily ve tvaru Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+).

Které se vyrábějí z ocelového pozinkovaného plechu válcovaného za studena. Jejich tuhost a trvanlivost zaručují široké možnosti použití v nosných ocelových konstrukcích, jak primárních, tak sekundárních. Jsou doplněním nabídky k systému produktů dodávaných pro zastřešení a opláštění lehkých staveb, většinou průmyslových, obchodních a administrativních. Materiálem pro výrobu konstrukčních profi lů je pozinkovaná ocel (třídy S280 GD nebo S350 GD) s tloušťkou od 1,50 do 3,50 mm. Válcované profi ly podle použití a požadavků nevyžadují dodatečnou ochranu, i když je možné je následně opatřit povrchovou úpravou (nátěr, nástřik). Profily typu Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+) umožňují snadnou a rychlou výstavbu průmyslových nebo obchodních hal. Jejich spojování se provádí pomocí šroubů. Pro tento účel se v profi lech zhotovují otvory (viz. technická data):

  • ø 12; ø 14; ø 18; ø 22
  • ovál 25×14; 25×19

Podle typu použitého profilu se používají různé hodnoty rozteče technických a montážních otvorů uvedené v tabulce. Na obrázku 1 jsou znázorněny možnosti podélného děrování a rozměry jsou uvedeny v technických datech. Druhy a rozmístění otvorů v profilech typu Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+) jsou v podstatě libovolné, na obrazcích 2 uvádíme pouze příklady řešení. Děrování je možné ve všech rovinách profilu.

 

Druhy a rozmístění otvorů v profi lech Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+)

Děrování zcs

Technická data rozmístění otvorů v profi lech Z, C, C+, U, Sigma (Σ) a Sigma plus (Σ+)

Děrování zcs tabulka

 

KONSTRUKČNÍ PROFIL Z

Kostrukční profil Z - Křivka

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu Z

Kostrukční profil Z - Rozvinutý pohled

Technická data rozmístění otvorů v profilech Z

Kostrukční profil Z - Tabulka

 

KONSTRUKČNÍ PROFIL C

Kostrukční profil C - Křivka

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu C

Kostrukční profil C - Rozvinutý pohled

Technická data rozmístění otvorů v profilech C

Kostrukční profil C - Tabulka

 

KONSTRUKČNÍ PROFIL Σ

Kostrukční profil Σ - Křivka

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu Σ

Kostrukční profil Σ - Rozvinutý pohled

Technická data rozmístění otvorů v profilech Σ

Kostrukční profil Σ - Tabulka

 

KONSTRUKČNÍ PROFIL C+

Kostrukční profil C+ - Křivka

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu C+

Kostrukční profil C+ - Rozvinutý pohled

Technická data rozmístění otvorů v profilech C+

Kostrukční profil C+ - Tabulka

 

KONSTRUKČNÍ PROFIL Σ+

Kostrukční profil Σ+ - Křivka

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu Σ+

Kostrukční profil Σ+ - Rozvinutý pohled

Technická data rozmístění otvorů v profilech Σ+

Kostrukční profil Σ+ - Tabulka

 

KONSTRUKČNÍ PROFIL U

Kostrukční profil U - Křivka

Rozvinutý pohled konstrukčního profilu U

Kostrukční profil U - Rozvinutý pohled

Technická data rozmístění otvorů v profilech U

Kostrukční profil U - Tabulka