czstrecha, stresna krytina en de

Kontakty

Kontakty
Firma
Mám zájem o:
 Zpracování cenové nabídky z dodaných podkladů
 Předběžnou cenovou kalkulaci
 Zaslání bližších informací o sortimentu SATJAM
 Návštěvu obchodního zástupce, technického konzultanta
 Spolupráci - prodej střešních krytin, okapů a trapézových profilů SATJAM
 Něco jiného
 
Pro zpracování kladečského plánu prosíme o výkresy střechy nebo její nákres
zaslaných poštou nebo elektronicky ve formátu JPG, PDF, DWG, DW

GDPR - General Data Protection Regulation.

Společnost SATJAM, s.r.o. se sídlem Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČO: 64088324 zpracovává osobní údaje (především jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefon případně jméno firmy) pro účely vytvoření cenové nabídky nebo kladečského plánu na střešní krytiny a dalších produktů ze sortimentu společnosti SATJAM.

Společnost SATJAM mne upozornila a nakládá s mými osobními daty citlivě, osobní údaje ukládá na dobu dvou let. Společnost SATJAM si je vědoma všech povinností, které ji vyplývají z platné právní úpravy, zejména pak ze zákona 101/2000 Sb. v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation (dále jen „nařízení“), vše dále souhrnně také jako „platná legislativa“. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat.