x

CAD detaily

TRAPÉZOVÉ PLECHY

KŘIVKY TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

KONSTRUKČNÍ DETAILY STĚNOVÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKČNÍ DETAILY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VELKOFORMÁTOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

Základní skladby šikmých střech

Pultová střecha

Provedení u hřebene

Provedení u okapu

Provedení nároží

Provedení u štítu

Ukončení střechy

Úžlabí

Prostupy

Doplňky

Rapid

Nastavení cookies