czstrecha, stresna krytina en de

CAD detaily

       

 

TRAPÉZOVÉ PLECHY
KŘIVKY TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

Trapézový plech SATJAM - SAT18N
Trapézový plech SATJAM - SAT18
Trapézový plech SATJAM - SAT35
Trapézový plech SATJAM - SAT40
Trapézový plech SATJAM - SAT40N
Trapézový plech SATJAM - SAT50
Trapézový plech SATJAM - T6
Trapézový plech SATJAM - T7P
Trapézový plech SATJAM - T8
Trapézový plech SATJAM - T14
Trapézový plech SATJAM - T18
Trapézový plech SATJAM - T18DR
Trapézový plech SATJAM - T20
Trapézový plech SATJAM - T35E
Trapézový plech SATJAM - T40
Trapézový plech SATJAM - T45
Trapézový plech SATJAM - T45P
Trapézový plech SATJAM - T50P
Trapézový plech SATJAM - T55P
Trapézový plech SATJAM - T60P
Trapézový plech SATJAM - T80
Trapézový plech SATJAM - T92P
Trapézový plech SATJAM - T130
Trapézový plech SATJAM - T135P
Trapézový plech SATJAM - T150
Trapézový plech SATJAM - T160

 

TRAPÉZOVÉ PLECHY
KONSTRUKČNÍ DETAILY STĚNOVÉ KONSTRUKCE

Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná, řez A-A
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná, řez B-B
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - sokl
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - kout
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - roh
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - nadpraží
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - parapet
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - ostění
Obklad stěn trapézovým plechem - odvětrávaná - atika

 

TRAPÉZOVÉ PLECHY
KONSTRUKČNÍ DETAILY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Nepochůzí zateplená plochá střecha - trapézový plech,
Pochozí zateplená plochá střecha - trapézový plech - dlažba
Pojezdná zateplená plochá střecha - trapézový plech - asfalt-beton
Pojezdná zateplená plochá střecha - trapézový plech - dlažba
Nepochůzí zateplená plochá střecha - trapézový plech - spád
Zatravněná zateplená plochá střecha - trapézový plech
Skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Skladba neodvětrávané zateplené bedněnné střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba nezateplené střechy, plechová střešní krytina
Skladba odvětrávané zateplené střechy - u svislé stěny, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - skladba

 

VELKOFORMÁTOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
KONSTRUKČNÍ DETAILY

Základní skladby šikmých střech
Pultová střecha
Provedení u hřebene
Provedení u okapu
Provedení nároží
Provedení u štítu
Ukončení střechy
Úžlabí
Prostupy
Doplňky
Změna sklonu krytiny rapid

 

Základní skladby šikmých střech
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u příčky, plechová střešní krytina ARD
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez A-A
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Jednoplášťová ne zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez A-A
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez A-A
Dvouplášťová větraná bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Jednoplášťová bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - řez B-B
Skladba nezateplené střechy - hřeben, plechová střešní krytina
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče perforovaný DHR
Mansarda - provedení odvětrávané zateplené střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Dvouplášťová zateplená střecha, změna sklonu (mansarda), plechová střešní krytina ARAD
Střešní plášť z trapézového plechu - hřeben

 

Pultová střecha
Pultová střecha - skladba nezateplené střechy - zakončení pultové hrany, plechová střešní krytina
Pultová střecha - zateplená neodvětrávaná střecha - zakončení pultové hrany, plechová střešní krytina
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha - držák hřebene perforovaný
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha s přesahem
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha - držák hřebene perforovaný
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha s přesahem
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha - držák hřebene perforovaný
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - pultová střecha s přesahem

 

Provedení u hřebene
Provedení u hřebene neodvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení u hřebene odvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení u hřebene neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení u hřebene odvětrávaná zateplené střecha - plechová střešní krytina
Provedení u hřebene - neodvětrávaná zateplenéstřecha střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u hřebene, plechová střešní krytina ARAD
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u hřebene, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče nízký DHRN
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u hřebene, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče perforovaný DHR
Bedněná zateplená střecha, provedení u hřebene, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče nízký DHRN
Bedněná zateplená střecha, provedení u hřebene, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče perforovaný DHR
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, provedení u hřebene, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - držák hřebenáče nízký DHRN

 

Provedení u okapu
Provedení u okapu - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Provedení u okapu - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Provedení u okapu - skladba neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení zateplené střechy u okapu - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - u okapu, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - nároží - s okapem
Zateplená neodvětrávaná střecha - zaatikový žlab, plechová střešní krytina
Odvětrávaná zateplená střecha - apuštěný žlab, plechová střešní krytina
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina ARAD
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - ukončení okapním plechem
Bedněná zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid
Bedněná zateplená střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - ukončení okapním plechem
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, provedení u okapu, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - ukončení okapním plechem

 

Provedení nároží
Provedení nároží - neodvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení nároží - odvětrávaná zateplené střecha, plechová střešní krytina
Provedení nároží - neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení nároží - neodvětrávané zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - nároží, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - nároží

 

Provedení u štítu
Provedení u štítu - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Provedení u štítu - skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Provedení u štítu - skladba zateplené neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina
Provedení u štítu - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - u štítu, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u štítu
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení u štítové stěny, plechová střešní krytina ARAD

 

Ukončení střechy
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - lišta ZLR 120
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta ZLR 120
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - lišta ZLR 120
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Ukončení bedněné střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta ZLR 120
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - lišta ZLR 120
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta plochá ZLRP
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy lemováním s přesahem, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - závětrná lišta ZLR 120
Střešní plášť z trapézového plechu - ukončení u atiky
Střešní plášť z trapézového plechu - u svislé stěny
Střešní plášť z trapézového plechu - u svislé stěny - boční
Dvouplášťová zateplená střecha, ukončení u stěny, plechová střešní krytina ARAD
Ukončení střechy u stěny, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - oplechování u zdi
Ukončení bedněné střechy u stěny, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - oplechování u zdi
Větraná bedněná střecha, ukončení střechy u stěny, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - oplechování u zdi

 

Úžlabí
Úžlabí - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba neodvětrávané bedněné zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba odvětrávané bedněné zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Úžlabí - skladba odvětrávané zateplené střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba neodvětrávané zateplené bedněné střechy, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Úžlabí - změna sklonu - skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Skladba nezateplené střechy - úžlabí, plechová střešní krytina
Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí
Střešní plášť z trapézového plechu - úžlabí - změna sklonu
Dvouplášťová zateplená střecha, provedení úžlabí, plechová střešní krytina ARAD
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - úžlabí
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - úžlabí
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - úžlabí

 

Prostupy
Skladba zateplené střechy - antenní prostupy
Skladba zateplené střechy - odvětrání

 

Doplňky
Střešní okno - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba neodvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Střešní okno - skladba odvětrávané zateplené střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba odvětrávané zateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Střešní okno - skladba zateplené neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Střešní okno - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
Střešní okno - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B
Skladba zateplené střechy - sněholam
Skladba zateplené střechy - nášlapná taška
U komínu - skladba neodvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
U komínu - skladba odvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
U komínu - skladba neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
U komínu - skladba střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina, řez B-B
U komína - skladba zateplené neodvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez A-A
U komína - skladba zateplené odvětrávané střechy, plechová střešní krytina, řez A-A
U komína - skladba zateplené neodvětrávané bedněné střechy, plechová střešní krytina
U komína - skladba zateplené odvětrávané střechy - přidaná tepelná izolace pod krokve, plechová střešní krytina
U komína - skladba zateplené střechy - tepelná izolace nad krokvemi, plechová střešní krytina
U komína - skladba nezateplené střechy, plechová střešní krytina
U komína - skladba nezateplené střechy, plechová střešní krytina, řez B-B
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - provedení u komína
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - provedení u komína
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - provedení u komína
Vikýř - podélný - zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina
Vikýř - příčný - zateplená odvětrávaná střecha, plechová střešní krytina

 

Změna sklonu krytiny rapid
Dvouplášťová zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - změna sklonu
Bedněná zateplená střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - změna sklonu
Dvouplášťová větraná bedněná střecha, plechová střešní krytina SATJAM Rapid - změna sklonu