x

Solární systémy

Mnoho našich zákazníků si v dnešní době, kdy se velmi rychle rozvíjejí solární systémy, klade otázku:

Lze tyto systémy umístit na střechy s lehkými plechovými krytinami SATJAM?

Odpověď je jednoduchá – v naprosté většině případů ano!

Řešení pro ohřev vody i pro výrobu elektrické energie (fotovoltaické systémy) mají velmi podobný nosný systém. Jedná se buď o rámy z ocelových či hliníkových profilů, které se kotví pomocí speciálně navržených kotev do nosné konstrukce střechy (například krokví), nebo jde o samostatné kotevní prvky uchycené přímo do krytiny. Do nich se následně montuje rám pro upevnění solárních panelů. Takové prvky nabízí i SATJAM.

Kotvy určené pro uchycení nosných rámů (nejčastější způsob u rodinných domů) obvykle bývají součástí dodávky solárních panelů nebo kolektorů pro ohřev vody. Výrobci těchto zařízení mají vyvinuty kotevní systémy pro jednotlivé typy střešních krytin. Je jen potřeba specifikovat typ krytiny. Kotvení se neprovádí do krytiny, ale přes krytinu do nosné konstrukce střechy. Do krytiny se tedy vytvoří pouze otvor pro průchod kotevního prvku. Tento otvor se musí utěsnit proti vnikání vody, ale těsnění je dodáváno se solárním systémem.

kotva pro SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad, Reno Premium, Taurus Premium a trapézové plechy všech typů

kotva pro SATJAM Rapid a pro krytiny s dvojitou stojatou drážkou

Kotvy určené pro uchycení nosných rámů (nejčastější způsob u rodinných domů) obvykle bývají součástí dodávky solárních panelů nebo kolektorů pro ohřev vody. Výrobci těchto zařízení mají vyvinuty kotevní systémy pro jednotlivé typy střešních krytin. Je jen potřeba specifikovat typ krytiny. Kotvení se neprovádí do krytiny, ale přes krytinu do nosné konstrukce střechy. Do krytiny se tedy vytvoří pouze otvor pro průchod kotevního prvku. Tento otvor se musí utěsnit proti vnikání vody, ale těsnění je dodáváno se solárním systémem.

Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny. Po drobné úpravě jsou použitelné odvětrávací tašky, běžně se používají pryžové prostupové manžety malých průměrů (například M1), ale také anténní prostupy. Volba prostupového prvku vždy závisí na konkrétní situaci.