czstrecha, stresna krytina en de

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Mnoho našich zákazníků si v dnešní době, kdy se velmi rychle rozvíjejí solární systémy, klade otázku: Lze tyto systémy umístit na střechy s lehkými plechovými krytinami SATJAM? Odpověď je poměrně jednoduchá – ve většině případů ano. Řešení pro ohřev vody i pro výrobu elektrické energie (fotovoltaické systémy) mají velmi podobný nosný systém. Jedná se buď o nosné rámy z ocelových či hliníkových profilů, které se kotví pomocí speciálně navržených kotev do nosné konstrukce střechy (například krokví), nebo jde o samostatné kotevní prvky uchycené přímo do krytiny (používají se téměř výhradně pro kotvení do trapézových plechů, pro kotvení velkých ploch solárních panelů na střechách průmyslových a obchodních hal).

solar1solar2

Kotvy určené pro uchycení nosných rámů (nejčastější způsob u aplikací na rodinných domech) obvykle bývají součástí dodávky solárních panelů nebo kolektorů pro ohřev vody. Výrobci těchto zařízení mají vyvinuty kotevní systémy pro jednotlivé typy střešních krytin. Je jen potřeba specifikovat typ krytiny. Kotvení se neprovádí do krytiny, ale přes krytinu do nosné konstrukce střechy. Do krytiny se tedy vytvoří pouze otvor pro průchod kotevního prvku. Tento otvor se musí zatěsnit proti vnikání vody, ale těsnění je opět dodáváno spolu se solárním systémem.

solar3solar4

Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny. Po drobné úpravě jsou použitelné odvětrávací tašky, běžně se používají pryžové prostupové manžety malých průměrů (například M1), ale také anténní prostupy. Volba prostupového prvku vždy závisí na konkrétní situaci.

Plechová střecha
Jak můžete ušetřit