czstrecha, stresna krytina en de

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

Mnoho našich zákazníků si v dnešní době, kdy se velmi rychle rozvíjejí solární systémy, klade otázku: Lze tyto systémy umístit na střechy s lehkými plechovými krytinami SATJAM? Odpověď je jednoduchá – v naprosté většině případů ano. Řešení pro ohřev vody i pro výrobu elektrické energie (fotovoltaické systémy) mají velmi podobný nosný systém. Jedná se buď o rámy z ocelových či hliníkových profilů, které se kotví pomocí speciálně navržených kotev do nosné konstrukce střechy (například krokví), nebo jde o samostatné kotevní prvky uchycené přímo do krytiny. Do nich se následně montuje rám pro upevnění solárních panelů. Takové prvky nabízí i SATJAM.

solar3solar4

Kotvy určené pro uchycení nosných rámů (nejčastější způsob u rodinných domů) obvykle bývají součástí dodávky solárních panelů nebo kolektorů pro ohřev vody. Výrobci těchto zařízení mají vyvinuty kotevní systémy pro jednotlivé typy střešních krytin. Je jen potřeba specifikovat typ krytiny. Kotvení se neprovádí do krytiny, ale přes krytinu do nosné konstrukce střechy. Do krytiny se tedy vytvoří pouze otvor pro průchod kotevního prvku. Tento otvor se musí utěsnit proti vnikání vody, ale těsnění je dodáváno se solárním systémem.

solar1

Kotva pro SATJAM Roof, Grande, Trend,
Arad Premium, Taurus Premium
a trapézové plechy všech typů

solar2

Kotva pro SATJAM Rapid
a pro krytiny s dvojitou
stojatou drážkou

Další možností je použití kotev dodávaných výrobcem krytiny, do kterých se následně upevňuje nosný rám panelů. SATJAM takovéto kotvy nabízí ve dvou provedeních. Jedno je určeno pro profilované krytiny a trapézové plechy (dá se použít pro krytiny SATJAM Roof, Grande, Trend, Arad Premium, Taurus Premium a trapézové plechy všech typů). Druhé je určeno pro krytinu SATJAM Rapid a pro krytiny s dvojitou stojatou drážkou.
Průchody pro vedení médií (elektrické energie, vody) jsou řešeny typovými prostupovými prvky pro jednotlivé krytiny. Po drobné úpravě jsou použitelné odvětrávací tašky, běžně se používají pryžové prostupové manžety malých průměrů (například M1), ale také anténní prostupy. Volba prostupového prvku vždy závisí na konkrétní situaci.

Podrobný leták s držáky solárních systémů na stažení zde.
Montážní návod pro držáky solárních systémů na stažení zde.

ČEZ