czstrecha, stresna krytina en de

SAT35

 
SAT35 střešní – VARIANTA A
 

Česká kvalita SAT35 Střešní profil

Střešní křivka

0,5 mb/9 mb při tl. 0,50-0,63 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm

SAT35 Střešní tabulka

Zpevňující prolis LLProlis RLL
Zpevňující prolis LProlis RL

Střešní křivka

SAT35 Střešní tabulka

Vysvětlivka

 
SAT35 fasáda – VARIANTA B
 

Česká kvalitaSAT35 Fasáda profil

SAT35 Fasáda křivka

0,5 mb/9 mb při tl. 0,50-0,63 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm

SAT35 Fasádní tabulka

Zpevňující prolis LLProlis RLL
Zpevňující prolis LProlis RL

SAT35 Fasáda křivka

SAT35 Fasádní tabulka

Vysvětlivka

Antikondenzační úprava

K procesu kondenzace dochází v okamžiku, kdy teplota povrchu krytiny a vlhkost okolního vzduchu dosáhne rosného bodu. Na vnější straně krytiny je takový jev neškodný, ale na rubové straně může způsobovat značné komplikace při užívání budov. V případě zkondenzování vody na spodní straně krytiny může docházet k jejímu skapávání do vnitřního prostoru objektu, což může mít za následek poškození nebo znehodnocení uskladněného materiálu.

Antikorozní úprava 1

Aby tento princip fungoval, je nutné, aby v objektu správně fungovala cirkulace vzduchu a vlhký, teplý vzduch, který se shromažďuje v horní části budovy pod střechou, byl odveden mimo budovu.

 
Antikorozní úprava 2

Při použití krytiny s antikondenzační úpravou je zkondenzovaná vlhkost absorbována v netkané textilii z umělých vláken a pomocí proudění vzduchu se průběžně odpařuje a je odváděna mimo objekt.

 

Z tohoto důvodu mohou být trapézové plechy na rubové straně opatřeny antikondenzační úpravou. Jde o nalepenou netkanou textílii ze syntetických vláken, která v sobě dokáže zadržet vodu zkondenzovanou na vnitřním povrchu plechu. Je tak významně omezeno odkapávání vody do vnitřního prostoru. Tuto úpravu ocení zejména uživatelé nezateplených hal určených ke skladování. Antikondenzační úprava nenahrazuje ve střeše pojistnou hydroizolační vrstvu. Absorbční kapacita této úpravy je cca 500 ml vody na 1 m2.

Při napojování jednotlivých trapézových plechů po délce je potřeba v místě přeložení plechů antikondenzační úpravu odstranit, aby vzlínáním stékající vody po krytině nedocházelo k vlhnutí spodní strany trapézového plechu, nebo omezit savost antikondenzační úpravy například nátěrem bezbarvým lakem. Boční spoje trapézových plechů jsou z výroby upraveny tak, že k vzlínání vody nemůže docházet.