czstrecha, stresna krytina en de

T60 P

 
T60 P střešní – VARIANTA A NOVINKA
 

T60 P Střešní profil

Střešní křivka

0,5 mb/10 mb při tl. 0,50 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm

T60 P Střešní tabulka

Vysvětlivka

 
T60 P konstrukční – VARIANTA A NOVINKA
 

T60 P Konstukční profil

Konstrukční křivka

0,5 mb/10 mb při tl. 0,50 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm

T60 P Konstrukční tabulka

Vysvětlivka

 
T60 P fasáda – VARIANTA B NOVINKA
 

T60 P Fasáda profil

T60 P Fasáda křivka

0,5 mb/10 mb při tl. 0,50 mm • 0,5 mb/12 mb od tl. 0,70 mm

T60 P Fasádní tabulka

Vysvětlivka

Volitelná antikondenzační úprava

K procesu kondenzace dochází v okamžiku, kdy teplota povrchu krytiny a vlhkost okolního vzduchu dosáhne rosného bodu. Na vnější straně krytiny je takový jev neškodný, ale na rubové straně může způsobovat značné komplikace při užívání budov. V případě zkondenzování vody na spodní straně krytiny může docházet k jejímu skapávání do vnitřního prostoru objektu, což může mít za následek poškození nebo znehodnocení uskladněného materiálu.

Antikorozní úprava 1

Aby tento princip fungoval, je nutné, aby v objektu správně fungovala cirkulace vzduchu a vlhký, teplý vzduch, který se shromažďuje v horní části budovy pod střechou, byl odveden mimo budovu.

 
Antikorozní úprava 2

Při použití krytiny s antikondenzační úpravou je zkondenzovaná vlhkost absorbována v netkané textilii z umělých vláken a pomocí proudění vzduchu se průběžně odpařuje a je odváděna mimo objekt.

 

Z tohoto důvodu mohou být trapézové plechy na rubové straně opatřeny antikondenzační úpravou. Jde o nalepenou netkanou textílii ze syntetických vláken, která v sobě dokáže zadržet vodu zkondenzovanou na vnitřním povrchu plechu. Je tak významně omezeno odkapávání vody do vnitřního prostoru. Tuto úpravu ocení zejména uživatelé nezateplených hal určených ke skladování. Antikondenzační úprava nenahrazuje ve střeše pojistnou hydroizolační vrstvu. Absorbční kapacita této úpravy je cca 500 ml vody na 1 m2.

Při napojování jednotlivých trapézových plechů po délce je potřeba v místě přeložení plechů antikondenzační úpravu odstranit, aby vzlínáním stékající vody po krytině nedocházelo k vlhnutí spodní strany trapézového plechu, nebo omezit savost antikondenzační úpravy například nátěrem bezbarvým lakem. Boční spoje trapézových plechů jsou z výroby upraveny tak, že k vzlínání vody nemůže docházet.