x

FAQ - Kazety

Jakým způsobem jsou kazety kotveny k ocelovým a betonovým sloupům?

K oceli pomocí samořezných šroubů s vrtnou kapacitou dle tloušťky ocelového prvku ke kterému jsou kotveny, nebo pomoci nastřelených hřebů, do betonu speciálními šrouby, nebo opět přistřelením hřeby.

Jaké je srovnání parametrů kazetových stěn oproti parametrům sendvičových panelů?

Kazety jsou produktem přímo konkurujícím sendvičovým panelům. Parametry jsou proto srovnatelné. Kazety jsou vesměs izolovány minerální vlnou, z tohoto důvodu vykazují oproti sendvičům s polystyrénovou, nebo PUR/PIR výplní lepší požární vlastnosti. Pokud je v kazetách použita předsazená izolace, jsou velmi dobře odstraněny tepelné mosty. Dále je zde velká variabilita vnějšího pláště, kde je možno použít běžné trapézové plechy ve vertikální, či horizontální orientaci, nebo v podstatě libovolný typ fasádního profilu.

Jaké výhody přináší použití kazetových stěn pro opláštění objektů?

Především dobrý poměr kvality k ceně. Dále pak rychlou montáž, vysokou variabilitu vnějšího opláštění, dobré požární a tepelnětechnické parametry, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.

Jsou kazety použitelné pro konstrukce se zvýšenými požadavky na akustický útlum?

Ano. Při specifických požadavcích na akustický útlum lze dodat kazety opatřené perforací. Tato úprava umožňuje utlumení zvukových vln v izolantu a podstatným způsobem zlepšuje akustické vlastnosti kazetových stěn.

Nastavení cookies