x

FAQ - Trapézy

Jaké jsou maximální délky vyráběných trapézových plechů?

Z důvodu manipulačních a přepravních jsou maximální délky jednotlivých profilů omezeny. Důležitým faktorem pro určení maximální výrobní délky je výška vlny profilu a tloušťka plechu. Přesný rozpis jednotlivých výrobních délek naleznete v katalogu, nebo v technických listech.

Pro jaký minimální sklon střechy se dají trapézové plechy použít?

Minimální (bezpečný) sklon krytin z trapézového plechu, který není po délce napojovaný je 8°. V případě napojování jednotlivých pásů je to 15°. V některých případech – za předpokladu, že krytina není po spádnici dělená a za předpokladu, že jsou ve spojích provedeno dodatečné zatěsnění je možné použít trapézové plechy od sklonu 5°. Každý takovýto případ je však nutno konzultovat.

Jaká je únosnost trapézových plechů.

Únosnost trapézových profilů je závislá na množství proměnných. Na výšce profilu, typu profilace, použité vstupní surovině a její jakosti a na způsobu a rozteči uložení. Přesné hodnoty zohledňující tyto vstupní informace jsou zpracovány ve statických tabulkách.

Dají se trapézové plechy tvarovat do oblouku?

Je několik způsobů tvarování trapézů do oblouku. Buď při výrobě skružením, nebo segmentací (prolámáním) – tyto úpravy firma Satjam nedodává. Nebo jdou dodatečně ohnout na stavbě. Platí zde pravidlo, že rádius oblouku v metrech musí být minimálně roven výšce profilu v milimetrech. Používá se většinou pro profily s výškou vln do cca 20 mm.

Jaké výhody skýtá použití trapézových plechů s antikondenzační úpravou?

Antikondenzační úprava spočívá v naaplikování netkané textilie na rubovou stranu profilu. Tato vrstva do sebe absorbuje vzniklý kondenzát a znemožňuje jeho odkapávání do interiéru. Toto řešení je výhodné zejména u nezateplených hal, kde je tímto odbourána nutnost provedení difuzní folie, což je v mnoha případech technicky složité a drahé.

Nastavení cookies